Binnen de Caribische 'hotspot' voor biodiversiteit zijn uitheemse soorten een van de grootste bedreigingen voor inheemse amfibieën en terrestrische reptielen. Dit geldt ook voor de zes eilanden binnen het Nederlands Koninkrijk. De laatste vijf jaar zijn maar liefst 17 nieuwgevestigde populaties gerapporteerd van deze eilanden Dit betreft negen uitheemse soorten. De herpetofauna homogeniseert en vervalst hierdoor en inheemse soorten sterven uit.

, , , , ,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

M.P. van den Burg, G. van Buurt, & A.O.Debrot. (2023). Homogenisering van de Caribische terrestrische herpetofauna. Kijk op Exoten, 11(4), 20–21.