Natuurhistorisch Maandblad

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Natuurhistorisch Genootschap Limburg

P. Lemmers, B.H.J.M. Crombaghs, R.E.M.B. Gubbels, H.D. Bakker, D.J.R.C. Lemmens, & M.H.A.M. Belgers. (2023). Herintroductie en stroomafwaartse migratie van de Atlantische zalm (Salmo salar) in de Geul. Natuurhistorisch Maandblad, 112(6), 157–166.