Natuurhistorisch Maandblad

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Natuurhistorisch Genootschap Limburg

J.J.F. Verhees, P. Lemmers, & B.H.J.M. Crombaghs. (2023). Landhabitatgebruik en overwintering van de Geelbuikvuurpad (Bombina variegata) vastgesteld middels telemetrisch onderzoek. Natuurhistorisch Maandblad, 112(5), 136–143.