Natuurhistorisch Maandblad

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Natuurhistorisch Genootschap Limburg

J.G.B. Oostermeijer, P. Assink, B. Brugge, R. Bregman, P.G. Meirmans, J. van Arkel, J.c.M. den Nijs, A.c. Ellis-Adam, S.H. Luijten, I.A.W. Janssen, E. Goverse, J.J. Wieringa & K.F. Rijsdijk. (2019). Themanummer Roodborn. Herstel van een soortenrijk kalkgrasland door maaien en afvoeren. Natuurhistorisch Maandblad, 108(5), 133–143.