Na meerdere jaren zoeken is de opvallende druïdevlieg Clusia tigrina uiteindelijk gevonden in Nederland. Hier geven we een overzicht van deze bijzondere vlieg en een beknopte sleutel tot de soorten uit de familie Clusiidae die in Nederland voorkomen of te verwachten zijn. Tevens bespreken we de vondsten van de zeldzamere Nederlandse soorten.