In het voorjaar van 2022 werd een mannetje van Isorhipis melasoides verzameld van een dode beuk in het landgoed Annanina’s Rust bij Hilvarenbeek (Noord-Brabant). Op dit landgoed, dat vanaf 1974 wordt beheerd door Brabants Landschap, mogen dode bomen blijven staan en liggen, wat gunstig is voor de doodhoutfauna en waarschijnlijk de vestiging van deze kever mogelijk heeft gemaakt. In dit artikel wordt I. melasoides voorgesteld als nieuwe soort voor Nederland en informatie gegeven over de vindplaats en biologie.