Het aantal bijensoorten dat ooit in de lage landen gezien is neemt gestaag toe, onder andere door klimaatverandering, maar ook door versleping door mensen. In 2021 werd de Nederlandse lijst weer een soort rijker met de gele maskerbij, een onmiskenbare soort met een uniek kleurpatroon. Vermoedelijk is deze thermofiele mediterrane soort niet op eigen kracht in Nederland terecht gekomen, maar is deze op een of andere manier meegelift uit het zuiden.