Het genus Hydrellia is wereldwijd het meest soortenrijke genus in de familie van de oevervliegen. Dit is ook in Nederland het geval. Deze vliegen zijn nog weinig bestudeerd en lastig te determineren, wat betekent dat er nog veel te ontdekken valt. Dat blijkt wel uit dit artikel, waarin acht nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna worden gemeld. Hiermee komt het aantal Nederlandse Hydrellia-soorten op 26.