Er komen in Nederland drie soorten oeverlibellen voor: de heel algemene gewone oeverlibel en de zeldzame beek- en zuidelijke oeverlibel. De witpuntoeverlibel is niet uit Nederland bekend, maar wordt al wel een tijdje verwacht. Is deze soort er nog niet of wordt hij over het hoofd gezien?

, , , , , , , , , ,
Vlinders

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

De Vlinderstichting

Roy van Grunsven. (2023). Waar blijven de witpuntoeverlibellen?. Vlinders, 38(3), 04–05.