In het meetnet vlinders worden jaarlijks de populatietrends berekend op basis van de systematische tellingen van individuen op vaste meetroutes: deze laten de veranderingen zien in de totale populatiegrootte van elke vlindersoort in Nederland. Daarnaast worden de verspreidingstrends berekend aan de hand van alle waarnemingen inclusief alle losse waarnemingen.

, , , , , , ,
Martin Poot

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

De Vlinderstichting

Chris van Swaay, & Martin Poot. (2023). Ieder een eigen verhaal. Vlinders, 38(3), 12–13.