Het paringsgedrag van de Grote aardslak Limax maximus werd bestudeerd in een terrarium. Een nieuw geïntroduceerde volwassen Grote aardslak en één van de al aanwezige zeven volwassen soortgenoten verkozen elkaar als partner. Toen het terrarium van 60 x 40 x 30 cm horizontaal stond faalden pogingen van dit slakkenpaar om te paren; pas toen de bak verticaal was gezet leek dit te gaan lukken. Maar nu bleek dat het grootste exemplaar geen penis had en er kon dus via de penissen van beide dieren geen uitwisseling van spermapakketjes plaatsvinden. Klodders uitscheiding van het kleinere dier, mogelijk sperrnapakketjes, eindigden doelloos op de ruiten van het terrarium. De waarnemingen -die zijn vastgelegd in een video -roepen allerlei vragen op, zoals: Waarom heeft een ontmande slak toch nog drang om te paren? Komt dit verschijnsel ook in de vrije natuur voor of is het een 'in vitro' artefact? Voelen naaktslakken zich werkelijk exclusief tot elkaar aangetrokken? Schuilt er dan een nog onbekende sociale component in het complexe liefdesleven van slakken? Het 'gepassioneerde' gedrag van de hier geobserveerde slakken geeft alle ruimte voor interpretaties die aan menselijk gedrag refereren.