Dit boek is een gelukkige samenvoeging van twee onderzoeksstromen: de ene is een zeer gedegen verslag van wat er tegenwoordig bekend is over permafrost, het gedrag van ijs in de bodem enz. Tevens wordt veel actueel onderzoek gerapporteerd, ik zeg het nog maar eens: in de Nederlandse taal, over het afsmelten van de permafrost en de consequenties daarvan voor landschap en klimaat. Alle geomorfologische en ecologische processen komen aan bod, tevens het een en ander over geochemie en natuurkundige processen die een rol spelen bij dit fenomeen van permafrost. Het onderzoek wat aan de basis ligt van dit deel van het boek omvat circa 20 jaar, waarvan het leeuwendeel in Siberië heeft plaatsgevonden. Kaders met uitleg over bepaalde technisch/wetenschappelijke kwesties geven nuttige uitleg. Dit vormt deel 1 van het boek, het dikste, ruwweg tweederde, van het boek. Het tweede deel, circa 100 pagina’s, is een samenvatting van zeer veel geologisch onderzoek wat zich over de laatste 40 jaar heeft uitgestrekt.