In this note, the discovery of a fragment of a lower jaw with dental elements of a badger is reported. The jaw, found on the Zandmotor beach near Ter Heijde and Monster, province of Zuid-Holland, the Netherlands, is according its morphology attributable to the badger, Meles meles (Linnaeus, 1758) and is placed on the basis of fossilization in the Early Holocene. Only once before the badger is noted of the Zandmotor as an Early Holocene fauna element in the literature (Mol & Langeveld, 2018). In deze notitie wordt de vondst van een onderkaakshelft met gebitselementen van een das gemeld. De kaak, gevonden op de Zandmotor voor de kust bij Ter Heijde en Monster, Zuid-Holland, is op basis van de morfologie toe te schrijven aan de das, Meles meles (Linnaeus, 1758) en wordt aan de hand van de fossilisatie in het Vroeg Holoceen geplaatst. Slechts een keer eerder werd van de Zandmotor de das als vroeg-holoceen fauna-element genoemd in de literatuur (Mol & Langeveld, 2018).