Natuurhistorisch Maandblad

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Natuurhistorisch Genootschap Limburg

Lemmers, P., Aukema, R., & Crombaghs, B.H.J.M. (2023). Het effect van de Bever (Castorfiber) op duurzame instandhouding van Beekprik (Lampetra planeri) en Gewone bronlibel (Cordulegaster boltonii) in de Roode Beek (Meinweggebied). Natuurhistorisch Maandblad, 112(3), 93–101.