Eind 2020 ontving de auteur een humerus (collectie Kommer Tanis te Havenhoofd, geregistreerd onder nummer 6099) van een paardachtige van de Noordzeevisserij. De vondst komt uit het zuidelijke deel van de Noordzee ten zuidwesten van de Bruine Bank. Naar aanleiding van het opvallend slanke en relatief kleine formaat startte de auteur een onderzoek en is hij tot de conclusie gekomen dat de humerus heeft toebehoord aan een Europese wilde ezel, Equus hydruntinus Regalia, 1907. Aanvullend is er ook gekeken naar de getalsmatige verhouding van metapoden van het geslacht Equus in de collectie van de auteur. Daaruit kwam naar voren dat de metapoden van Equus hydruntinus zeldzame vondsten zijn ten opzichte van metapoden van Equus caballus voor wat betreft de Zuidelijke Bocht van de Noordzee.