Wereldwijd vormen natuurhistorische museumcollecties de laatste rustplaats van vele miljoenen fossielen die origineel verzameld werden door privéverzamelaars, ofwel citizen scientists. Vaak komen deze collecties pas naar het museum als de verzamelaar zelf op de laatste rustplaats ligt. Voor veel verzamelaars gaat het immers om een levenslange passie. Zij blijven vaak tot op hoge leeftijd actief verzamelen of gebruiken hun collectie voor onderzoek. Door de collectie na te laten aan een museum gaat al het verzamelwerk niet verloren en worden de fossielen openbaar toegankelijk, zodat ze ook in de toekomst gebruikt kunnen worden voor onderzoek, educatie en tentoonstellingen.

Full Text ( Final Version , 15mb )
Imposed Embargo until:
Sat, June 01 2024 at 00:00 (CEST)

Additional Files
CRAN2023040001cover.jpg Cover Image , 8mb