Net als maaien zorgt grazen geregeld voor ophef onder vlinderliefhebbers. Zeker als er klokjesgentianen met eitjes van het gentiaanblauwtje door een schaapskudde zijn afgegraasd, maar ook als damherten alle bloemen in de duinen opeten. Net als bij maaien gaat het bij begrazing om een goede dosering in tijd en ruimte. Ik geef hier wat lessen van 25 jaar samenleven tussen vlinders en grazers.

, , , , , , , ,
Vlinders

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

De Vlinderstichting

Michiel Wallis de Vries. (2023). Grazers en vlinders: (g)een ideaal huwelijk?. Vlinders, 38(4), 12–15.