De zwartadergaasvlieg Nineta inpunctata is voor het eerst aangetroffen in Nederland. In de maand juni van de jaren 2019, 2021 en 2023 is de soort gevonden in Zuid-Limburg, Noord-Brabant en Overijssel op nachtvlinderlakens. Het betreft een zeer zeldzame gaasvlieg die slechts sporadisch wordt waargenomen in Europa. Dit zou verklaard kunnen worden doordat de soort waarschijnlijk hoog in boomtoppen leeft.

, , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

B.E. Berkholst, G. Lommen, A.A.M. Lamberts, & D. Drukker. (2023). De eerste waarnemingen van de zwartadergaasvlieg Nineta inpunctata in Nederland (Neuroptera: Chrysopidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 61, 7–12.