Het gebeurt niet vaak dat er nieuwe boorvliegen in Nederland opduiken, anders dan geïmporteerde exoten. Er zijn echter wel degelijk grote verschuivingen zichtbaar in de verspreiding van vooral de zuidelijke soorten. Desalniettemin kwam de vondst van de mediterrane brandkruidboorvlieg Aciura coryli in Nederland als een verrassing.

, , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

J. T. Smit, & H. Bruins. (2023). Opmerkelijke vondst van de mediterrane brandkruidboorvlieg Aciura coryli in Nederland (Diptera: Tephritidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 61, 17–21.