Snoerwormen komen zowel in zee, zoet water als op land voor. Van de landsnoerwormen zijn wereldwijd slechts 15 soorten bekend. Deze komen van oorsprong in de tropen voor, maar drie soorten hebben zich via de potplantenhandel over de hele wereld verspreid. Recent werd al Argonemertes dendyi nieuw voor Nederland gemeld. Daar komt nu een tweede soort bij: Leptonemertes chalicophora. Het betreft een exoot die van oorsprong van de eilanden in de Noord-Atlantische Oceaan komt.

, , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

S.A. de Waart. (2023). Eerste waarneming van de landsnoerworm Leptonemertes chalicophora in Nederland (Nemertea). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 61, 31–35.