Het voorkomen van de weidesprinkhaan in Nederland is lange tijd onderwerp van discussie geweest. In de jaren 1940 zijn er enkele exemplaren gevonden in Overijssel. In 1995 werd hier een enkel exemplaar gevonden, maar intensief onderzoek leverde geen populatie op. In 2018 werd een grote populatie op de Kop van Pannerden in Gelderland ontdekt. Uit aanvullend onderzoek in de Gelderse Poort blijkt de weidesprinkhaan een wijde verspreiding te hebben langs de Waal. De soort lijkt nu echt vaste voet aan de grond te krijgen in ons land.

, , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

P. Hoppenbrouwers. (2023). Uitbreiding van de weidesprinkhaan Chorthippus dorsatus in de Gelderse poort (Orthoptera). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 61, 37–41.