Deze publicatie geeft een overzicht van de (sub)fossiele resten van de Europese moerasschildpad (Emys orbicularis Linnaeus, 1758) uit Nederland en helpt bij het herkennen van diens schild- en botresten. Verder worden er een aantal vondsten beschreven die laten zien dat de Europese moerasschildpad in het Vroeg-Holoceen of Pleistoceen mogelijk last had van verschillende parasieten, infecties en roofdieren. En als laatste worden drie nieuwe vindplaatsen voor deze soort beschreven.

Full Text ( Final Version , 7mb )
Imposed Embargo until:
Sun, December 01 2024 at 00:00 (CET)

Additional Files
CRAN2023040002cover.jpg Cover Image , 3mb