Natuurhistorisch Maandblad

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Natuurhistorisch Genootschap Limburg

Reinier W. Akkermans, Twan Martens, & Lo Troisfontaine. (2023). Mededeling: Twee nieuwe schorswantsen (Aradidae) voor Limburg: Houtskoolschorswants (Aradus signaticornis) en Tonderzwamschorswants (Aradus betulae). Natuurhistorisch Maandblad, 112(12), 308–309.