Dit is de eerste atlas van slankpootvliegen (Diptera: Dolichopodidae) van Nederland. Best weinig entomologen zijn vertrouwd met deze familie en door de geringe grootte van de meeste soorten is het ook vaak niet eenvoudig ze met zekerheid op naam te brengen. We hopen dat deze atlas een eerste stapsteen kan zijn voor een nieuwe opleving van het onderzoek naar slankpootvliegen. Want deze insecten verdienen absoluut meer aandacht. Ze houden als predatoren niet alleen pestsoorten (bv. bladluizen, tripsen, schorskevers) onder bedwang, maar zijn ook uitstekend geschikt zijn als bio-indicatoren. Daarnaast vertonen mannetjes van heel wat soorten soortspecifieke versieringen die gebruikt worden tijdens het baltsĀ¬gedrag, waardoor ze een interessant model voor gedragsonderzoek vormen. Maar bovenal zijn het bijzonder aantrekkelijke insecten, waar je niet op uitgekeken raakt en waarbij aan diversiteit van vormen en kleuren nooit een einde lijkt te komen.