In 2011 was in de gemeente Hilversum aan de Schapenkamp hoek Prins Bernhardstraat (Afb. 1) een bouwput ontsloten waarin bijzondere structuren te zien waren. Hierbij gaat het om verzakkingen met een opvulling die duidelijk afwijkt van de direct omringende sedimenten. Dit artikel beschrijft deze structuren en gaat nader in op de ontstaanswijze en de mogelijke oorzaakmechanismen voor het ontstaan. Ook worden uitspraken gedaan over de ouderdom van de structuren.


Additional Files
Cover-75-1.pdf Cover Image , 402kb
Cover-75-1.png Cover Image , 2mb