In Grondboor & Hamer zijn in de loop der jaren meerdere artikelen verschenen waarin fossielen van Westerhaar worden beschreven, zoals de prachtige Ordovicische sponzen. Daarnaast zijn recentelijk algen uitvoerig beschreven. Algen die frequent in verkiezelde kalkstenen worden aangetroffen. Ook werd de geologie van de stuwwal die aanwezig is tussen Westerhaar (westen) en Wielen (oosten) niet vergeten. Men spreekt over het “WWW-gebied”, waarmee dan de bovengenoemde stuwwal wordt aangeduid. In dit artikel wordt melding gemaakt van de vondst van verkiezelde kalkstenen, die voor zover mij bekend, uit het WWW-gebied niet eerder is gemeld.


Additional Files
Cover-75-2.pdf Cover Image , 382kb
Cover-75-2.png Cover Image , 1mb