In het opgespoten zand van de Marker Wadden en de Houtribdijk zijn de laatste paar jaar al meer dan 150 artefacten gevonden, die door Neanderthalers werden achtergelaten. In culturele termen betekent dit dat ze dateren uit het Midden-Paleolithicum (ca. 300.000-40.000 jaar geleden). Dit blijkt onder meer uit de aanwezigheid van een aantal artefacten die in de Levallois-techniek zijn vervaardigd.

Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

Marcel J.L.Th. Niekus, Lykke Johansen, Jelle Venema, Dick Stapert, & Jonathan Huizer. (2021). ‘Neanderthalers op diepte Middenpaleolithische artefacten uit de bodem van het Markermeer’
Neanderthalers in Midden Nederland. Deel 1: de vondsten. Grondboor & Hamer, 75(2), 54–63.

Additional Files
Cover-75-2.pdf Cover Image , 382kb
Cover-75-2.png Cover Image , 1mb