In 1976 verhuisde Mart Krook naar Zuidwolde, Drenthe. Daar zag hij, dat bij het oogsten van de aardappels op de rooimachine de stenen werden gescheiden en op een hoop werden gegooid. Allemaal Noordelijke zwerfstenen met veel vuursteen. In het gebied rond Zuidwolde ligt keileem uit het Saalien, de voorlaatste ijstijd vrij dicht aan de oppervlakte. Deze keileem bevat veel stenen. Met de kennis, dat vuursteen in kalksteen wordt gevormd en de voorbeelden van fossielen uit het Krijt in Denemarken en Noord-Duitsland, werd er in Zuidwolde in de jaren 80 veel gezocht en gevonden. Het zoeken naar fossielen in vuursteen vraagt veel tijd en niet iedere tocht levert een goede vondst op, maar de spanning iets bijzonders te vinden, motiveert toch iedere keer weer.


Additional Files
Cover-75-2.pdf Cover Image , 382kb
Cover-75-2.png Cover Image , 1mb