Zwerfkeien van baksteenkalk zijn nog altijd te vinden op de storthopen van zandzuigerijen in het WWW-gebied (genoemd naar de dorpen Wilsum, Wielen en Westerhaar) en elders in noordoost-Nederland. De oorsprong van het gesteente ligt op de bodem van de ondiepe zee die het paleocontinent Baltica, 455 miljoen jaar geleden, bedekte. In die periode lag Baltica op ca. 40° zuiderbreedte (ZB). Tussen de hedendaagse vindplaatsen van baksteenkalk op ca. 55° noorderbreedte (NB) en de marine omgeving waarin baksteenkalk in het Boven-Ordovicium is ontstaan, is de afstand in ruimte en tijd enorm. Het traject van transformatie en transport dat het gesteente sedert zijn ontstaan heeft afgelegd, is navenant complex. In dit artikel wil ik stilstaan bij de eerste etappe van dit traject, bestaande uit de zeebodem waar zich het sediment opeenhoopte dat naderhand versteende tot baksteenkalk.


Additional Files
Cover-75-3-4.pdf Cover Image , 678kb
Cover-75-3-4.png Cover Image , 4mb