Op 8 oktober 2018 vierde de Geologische Dienst Nederland het eeuwfeest van de systematische geologische kartering in Nederland. Op de verjaardag van Winand Staring stond Michiel van der Meulen in zijn Staringlezing stil bij de geschiedenis van de kartering, waarna twee directeurengeneraal en de bestuursvoorzitter van TNO een speciaal voor die gelegenheid gemaakte geologische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden onthulden. Vervolgens is er geruime tijd gewerkt aan het maken van een te publiceren versie die min of meer tegelijk met dit artikel ter perse zal gaan


Additional Files
Cover-75-5.pdf Final Version , 711kb
Cover-75-5.png Cover Image , 947kb