In Grondboor & Hamer 75/1 (2021) maakte ik melding van een exemplaar van het tabulate koraal Pleurodictyum problematicum dat ik in “De Domelaar” te Markelo gevonden had. De worm Hicetes innexus Clarke, 1908, die vaak samen met P. problematicum voorkomt, ontbrak in dit exemplaar (Afb. 1). Na publicatie van dit artikel ontving ik van Jaap Dreef een lokale zwerfsteen uit de omgeving van Daun in de Eifel mét de worm.