In alle bescheidenheid mogen we toch stellen dat Limburg, en dan met name Zuid-Limburg, geologisch gezien het meest indrukwekkende eldorado is van ons land. Dat is één van de redenen dat de NGV al snel een Afdeling Limburg kende. De andere reden is gelegen in de daadkracht en nauwelijks beteugelbare passie van de twee gebroeders Felder. Twee eenvoudige kolenmijnwerkers, die de bestudering van de Limburgse onvergeologie op eigen autodidactische kracht tot hun persoonlijke missie hadden gemaakt. Hun aanstekelijke charisma leidde tot een aanzienlijke schare aan volgelingen, wat de productiviteit richting artikelen, boeken, lezingen, tentoonstellingen en excursies als het ware deed exploderen. De historie van de Afdeling Limburg mag er dan ook zijn. Maar een nieuwe era wordt momenteel betreden, waar de gebraden duiven niet zo maar meer in de mond vliegen.