Visresten liggen doorgaans goed in de markt bij verzamelaars van Krijtfossielen rond Maastricht en in de aangrenzende Belgische provincies Luik en Limburg (Afb. 1). Met name kraakbeenvissen zoals haaien, roggen en ratvissen zijn populair – hun tanden, tandplaten en vinstekels zijn in vele collecties vertegenwoordigd. Bovendien is er veel literatuur beschikbaar om de determinatie en interpretatie van dit soort resten te vergemakkelijken. Bij beenvissen ligt dat helaas toch even anders – losse schubben, tanden, kaakjes en delen van de schedel zijn helemaal niet zeldzaam, maar leveren vrijwel altijd hoofdbrekens op bij het determineren. Min of meer complete visskeletten, die als leidraad zouden kunnen dienen voor identificatie, zijn op de vingers van één hand te tellen. Al met al geven deze resten een vertekend beeld van de diversiteit aan beenvissen (Teleostei) tijdens het laat-Maastrichtien (circa 68-66 miljoen jaar geleden) in dit gebied.

Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

John W. M. Jagt, & Werner W. Schwarzhans. (2022). Verkiezelde gehoorsteentjes (otolieten) leiden tot een nieuwe kijk op beenvissen uit het Krijt van Maastricht en omgeving. Grondboor & Hamer, 76(2), 50–57.

Additional Files
Cover-76-2.pdf Cover Image , 379kb
Cover-76-2.png Cover Image , 2mb