In het gebied tussen de rivier de Merwede en de zandgronden van Brabant ligt, voor zover het niet weggeslagen of afgegraven is, een dikke laag veen bedekt met klei. In het veen zijn tekenen van vroegere overstromingen in de vorm van lokaal afgezette kleilagen. Iedere keer zijn deze kleilagen weer bedekt met veen. Voor wat betreft het Eiland van Dordrecht is het beeld ontstaan dat in vrij korte tijd aan de veengroei een einde is gekomen en het veen bedekt is door klei afgezet vanuit het inmiddels verdwenen riviertje de Dubbel, de zogenaamde Dubbelkomklei. De uniformiteit van de dikte van de Dubbelkomklei is opmerkelijk. Deze kleilaag is over een langere periode afgezet, namelijk vanaf het einde van de veengroei tot in de middeleeuwen het gebied bedijkt werd.