Tijdens het Devoon hadden zich reeds diverse groepen van gewervelde dieren ontwikkeld op onze Aarde. Eén van die groepen, de pantservissen, spreekt behoorlijk tot de verbeelding. De vondst van een kopschild van een pantservis uit het Midden-Devoon van de Duitse Eifel, vormde voor mij dan ook een aanleiding om mij nader te verdiepen in deze boeiende en ietwat vreemde groep uitgestorven vissen.