In 2022 bestond het Geologisch Museum Hofland vijftig jaar. Het museum is genoemd naar Lucas Hofland (1899-1969), een amateurgeoloog uit Maartensdijk die zich onsterfelijk heeft gemaakt door een deel van zijn stenencollectie na te laten aan de gemeente Laren. Hoe als uitvloeisel hiervan en door tussenkomst van het NIVON uiteindelijk het Geologisch Museum Hofland ontstond, is reeds uitvoerig beschreven in diverse publicaties (Timmerman, 1980; Van Tijn, 2012; Michielse, 2012; Zethof, 1994). In de geschiedschrijving rondom Hofland die tot nu toe is verschenen, ligt de nadruk sterk op Hofland als gesteentenverzamelaar en lid van de NIVON-werkgroep. Minder bekend is dat Hofland ook op grote schaal geologische onderzoeken heeft gedaan in talloze zandgroeven verspreid over heel midden-Nederland.