In het vroege voorjaar van 2022 hebben de auteurs een bouwput in Doorn onderzocht, die was ingegraven voor de nieuwbouw van appartementencomplex Villa Woestduin. De bouwput was 350 meter ten noordwesten van de kruising van de Oude Arnhemse Bovenweg en Woestduinlaan gelegen.