De geosfeer is een belangrijke component van systeem aarde en is ook een onderdeel dat binnen de geologie veelvuldig bestudeerd wordt. Systeem aarde is een samenspel tussen de verschillende sferen en de in- en output van energie. In Grondboor & Hamer wordt veelvuldig aandacht besteed aan de geosfeer maar veel minder aan de hedendaagse biosfeer en hoe deze een rol speelt binnen het klimaat. De biosfeer speelt namelijk een belangrijke rol binnen de koolstofkringloop. Dit artikel richt zich op een heel klein deel van deze kringloop, namelijk de relatie tussen planten en de concentratie CO2 in de lucht.