Aan de Torenlaan in Blaricum is in november 2022 een bouwput gegraven met een diepte van zo’n vijf meter. Deze was beduidend dieper dan de eerdere ontsluitingen in de villawijken ten zuidwesten van Blaricum en kon voor een deel worden onderzocht. Dit heeft nieuwe inzichten opgeleverd in de lokale geologie en dan met name in de aard van de gestuwde afzettingen die hier onder het dekzand liggen. Dit artikel beschrijft de nieuwe waarnemingen en een mogelijke interpretatie hiervan in relatie tot wat er reeds bekend is van de glaciale geologie uit de directe omgeving.