Het zuiden van Namibië bestaat voor een groot deel uit de restanten van een ondiepe zee waar ~550 miljoen jaar geleden de eerste complexe levensvormen zich vestigden en ontwikkelden. In deze tijd was dit gebied een ondiep marien bekken aan de westkant van het Kalahari kraton, een oud stuk continentale aardkorst. Het bekken was aan de noord- en west kant omringd door gebergteketens die ontstonden door botsingen met twee andere kratons tijdens de formatie van het grote continent Gondwana. In dit bekken werd een dik pakket van kalk en terrigeen materiaal afgezet.