Tot zo’n dertig jaar geleden werd het klimaat in het Ordovicium door paleoklimatologen en geologen als een schoolvoorbeeld van een broeikasklimaat beschouwd. Wel viel de heftige ijstijd aan het eind van het tijdperk daarmee moeilijk te rijmen, en dit is door klimaatsceptici dan ook aangegrepen om het verband tussen het CO2-niveau in de atmosfeer en de wereldwijde temperatuur te betwisten. Recentelijk is gebleken dat de oudere opvattingen over het klimaat in het Ordovicium aanmerkelijk moeten worden bijgesteld (Afb. 1). De ijstijd aan het eind is gebleven, maar tegenwoordig wordt algemeen aangenomen dat deze is voorafgegaan door een periode van afkoeling en zelfs al een ijstijd in het Midden-Ordovicium. Dit alles gebeurde waarschijnlijk bij (veel) lagere CO2-niveaus dan waarvan men vroeger uitging. Over de oorzaken van beide ijstijden tast men nog altijd in het duister. Echter, hypotheses genoeg.