In de huidige discussie over klimaatverandering is het goed te beseffen dat het vroeger vaak veel warmer is geweest dan nu. Onder meer het Krijt staat zelfs bekend als een periode met een (broeikas)klimaat. In de warme zee konden onder meer de beroemde Krijtafzettingen worden gevormd (Afb. 1). Maar ook toen waren er grote klimaatschommelingen. Onderzoek wijst zelfs op ijstijden, met bijbehorende schommelingen van het zeeniveau. Maar net als bij de huidige klimaatdiscussie is er nog veel onduidelijk.