De gevolgen van de klimaatverandering zijn met name merkbaar op de polen. De concentratie zeeijs in het Arctisch gebied neemt al enkele decennia sterk af en ook rondom Antarctica lijkt – terwijl eerder geen duidelijke trend waarneembaar was – een omslagpunt te zijn bereikt nu enkele jaren nieuwe laagterecords zijn gemeten (Afb. 1). Daarnaast wordt de Antarctische ijskap mogelijk meer bedreigd door opwarming dan voorheen werd gedacht, omdat veel van het ijs onder zeeniveau ligt en daarom gevoelig is voor relatief warmer water dat de ijskap van onderaf kan doen smelten. De concentratie zeeijs op de polen wordt echter pas sinds de vorige eeuw met sattelieten gemonitord. Om te bepalen wat de effecten zijn van klimaatverandering voor het ijs op de polen gedurende langere perioden en daarmee wat we kunnen verwachten in de toekomst moeten we ons wenden tot periodes opwarming in het geologisch verleden van de Aarde.