Het klimaat is aan verandering onderhevig. Dat het klimaat aan verandering onderhevig is, dat is niet nieuw. Maar wat wel nieuw is, is de snelheid waarmee het klimaat verandert. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de directe en indirecte uitstoot van antropogene broeikasgassen. Bij directe uitstoot kan gedacht worden aan het verbranden van olie en gas, bij indirecte uitstoot aan het verdrogen van veengebieden of het ontdooien van permafrost.