Kranswierwateren: beschrijving en voorkomen in het IJsselmeergebied, de Vechtplassen en in meertjes, poelen en bomkraters in de duinen.

, , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

Th. Baas. (2023). Noord-Hollandse vegetaties: kranswierwateren. Tussen Duin & Dijk, 22(1), 21–21.
Full Text ( Final Version , 1mb )
Imposed Embargo until:
Tue, July 01 2025 at 00:00 (CEST)

Additional Files
DUDI2023022001cover.pdf Cover Image , 249kb