Tijdens een kartering in 2022 van dagvlinders, sprinkhanen en libellen werden onbekende populaties moerassprinkhanen aangetroffen in Waterland-Oost.

, , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

T. Damm. (2023). Nieuwe populaties moerassprinkhaan. Tussen Duin & Dijk, 22(2), 20–22.
Full Text ( Final Version , 3mb )
Imposed Embargo until:
Tue, July 01 2025 at 00:00 (CEST)

Additional Files
DUDI202302cover.pdf Cover Image , 263kb