Er was maar weinig bekend over de gewone langhoornbij, de Texelse zandbij, de ijszijdebij en de moshommel op Texel. In 2021 en 2022 is de verspreiding en ecologie onderzocht en zijn maatregelen benoemd om de populaties veilig te stellen.

, , , , , , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

M. Reemer. (2023). Texel als toevluchtsoord voor bedreigde bijensoorten. Tussen Duin & Dijk.
Full Text ( Final Version , 4mb )
Imposed Embargo until:
Thu, January 01 2026 at 00:00 (CET)

Additional Files
DUDI2023022004cover.pdf Cover Image , 389kb