Bespreking van een boek over verdronken kustlijnen van Europa. Kustlijnen zoals die liepen toen de zeespiegel 130 m lager lag dan nu, tijdens de laatste IJstijd.

, ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

A.L.W. van Roekel. (2018). Submerged landscapes of the European continental shelf : Quaternary paleoenvironments, door Nicholas C. Flemming (boekbespreking). Gea, 51(2), 54–54.