Dit artikel gaat niet zozeer over boraxparels als wel over de herinneringen aan Jan Schilthuizen, een enthousiaste amateur-geoloog.die vaak stukjes schreef voor GEA.

,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

M. Schilthuizen. (2018). Boraxparels. Herinneringen van de zoon van een actieve Gea-auteur. Gea, 51(3), 83–83.