Allerlei aspecten van het verzamelen van mineralen komen hier aan bod: opbergen, catalogiseren, uitstallen etc.